แพ็กเกจตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อม

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

แพคเกจตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อม

ภาวะสมองเสื่อม เป็นกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นเมื่อเซลล์สมองบางส่วนทำงานผิดปกติ ซึ่งทำให้ความคิด ความจำ และการสื่อสารของผู้ป่วยผิดปกติไป อาการจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทบการใช้ชีวิตประจำวัน และการเข้าสังคมของผู้ป่วยเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น โรคอัลไซเมอร์ หลอดเลือดสมองตีบ ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือผลจากการดื่มเหล้า เป็นต้น
.

ในอดีตเรามักเชื่อกันว่า อาการหลงลืมในผู้สูงอายุ เป็นเรื่องปกติของคน ที่มีอายุมากขึ้น เป็นการหลงลืมตามวัย ยิ่งมีอายุมากขึ้นก็จะยิ่งหลงมากขึ้น แต่ความเชื่อดังกล่าวไม่ถูกต้องทั้งหมด ยังมีผู้ป่วยอีกส่วนที่มีอาการสมองเสื่อม ซึ่งเกิดจากการทำงานของสมองใหญ่ผิดปกติ ทำให้มีผลประกอบกิจวัตรประจำวัน รวมทั้งพฤติกรรม บุคลิกภาพ และอารมณ์ อ่านต่อได้ที่  https://bit.ly/30etP5w

.
แพคเกจตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อม หรือ โรคอัลไซเมอร์
รายการตรวจ ดังนี้…

– ตรวจร่างกายโดยแพทย์ชำนาญการ โรคระบบประสาทและสมอง
.
การตรวจพิเศษโดยแพทย์
– TMSE : แบบการตรวจสภาพจิตแบบย่อ

– ตรวจประเมินภาวะซึมเศร้า
.
การตรวจทางรังสี
– MRI Brain Dementia Protocal
.
การตรวจทางอายุรกรรม
– ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
.
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
– ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
– ตรวจการทำงานของไต (BUN)
– ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
– VDRL (RPR)
– Folate (Folic acid) in SERUM
– Vitamin B12
– ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (THS)
– ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (LDL)
– ตรวจหาการทำงานของตับ (SGOT)
– ตรวจหาการทำงานของตับ (SGPT)
– ตรวจวัดปริมาณโซเดียม (Sodium)
.

☎ สอบถามเพิ่มเติมโทร 0-2761-5999 ต่อ ศูนย์อายุรกรรมโรคระบบประสาทและสมอง
➤ Facebook Fanpage : http://facebook.com/synphaettpr


ราคา   10,500   บาท


เงื่อนไขการใช้บริการ
1.ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์, ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าเวชภัณฑ์แล้ว
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดเท่านั้น

SHARE