แพคเกจวัคซีนเสริมโรต้า (Rotarix) แบบ 2 ครั้ง

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

Rotavirus คืออะไร?

โรต้าไวรัส เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดการอักเสบในกระเพาะอาหารและลำไส้ ผู้ป่วยจะมีอาการ ถ่ายเหลวเป็นน้ำ ปริมาณมาก มักมีอาการอาเจียน มีไข้และปวดท้องร่วมด้วย

Rotavirus คำว่า Rota- มาจากภาษาละติน ที่แปลว่า กงล้อ เนื่องจากเชื้อไวรัสนี้ มีขนาดเล็กและรูปร่างเหมือนกงล้อ เชื้อตัวนี้ถูกค้นพบมายาวนานตั้งแต่ปี 1973 เนื่องจากในสมัยนั้นเริ่มมีการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแล้ว และถูกพบว่าเป็น สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคท้องเสียในเด็กเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กที่ มีอายุน้อยกว่า 2 ปีจะมีอาการรุนแรง ทำให้เกิดภาวะขาดน้ำรุนแรง และต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ในบางรายอาจทำให้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ส่วนในผู้ใหญ่ก็สามารถติด เชื้อ Rotavirus นี้ได้เช่นเดียวกัน แต่ส่วนใหญ่จะมีอาการรุนแรงน้อยกว่าในเด็กเล็ก มีเพียงบางรายเท่านั้นที่มี อาการรุนแรงมาก
.

อาการจากไวรัสโรต้า

–  ท้องร่วงอย่างรุนแรง และถ่ายเป็นน้ำ อาจถ่ายบ่อยได้ 7 -8  ครั้ง / วัน
–  มีไข้ อาจเป็นไข้สูงถึง 39 องศาเซลเซียส
–  อาเจียน อาจบ่อยถึง 7 – 8 ครั้ง / วัน
–  เด็กบางคน อาจมีอาการอาเจียน หรือท้องเสียได้มากกว่า 20 ครั้ง ใน 24 ชั่วโมง
.

 อันตรายจากการติดเชื้อไวรัสโรต้า

การติดเชื้อจนทำให้มีอาการรุนแรงสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกวัย ผู้ป่วยจะมีอาการท้องเสีย รุนแรง คือ ถ่ายเหลวเป็นน้ำปริมาณมาก อาจจะถึง 10-20 ครั้งต่อวัน ไม่สามารถรับ ประทานอาหารหรือน้ำได้เลย จนทำให้เกิดภาวะขาดน้ำ และเกลือแร่ในร่างกาย บาง รายเกิดภาวะช็อค เป็นสาเหตุให้อวัยวะต่าง ๆ ทำงานล้มเหลว เช่น ไตวายเฉียบพลัน หัวใจเต้นผิดปกติ และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กเล็ก หรือ ผู้ใหญ่ที่มีโรคประจำตัว ผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
.

แนวทางในการรักษาเป็นอย่างไร?

ในปัจจุบันยังไม่มียาต้านไวรัสเฉพาะเจาะจงในการขจัดเชื้อไวรัสนี้ การรักษาจึงเป็นการ ดูแลรักษาตามอาการและการให้สารน้ำและเกลือแร่ทดแทน ในรายที่อาการไม่รุนแรง สามารถรับประทานเองได้ จะใช้วิธีดื่มน้ำเกลือแร่ชดเชย (โอ อาร์ เอส) เลือกรับ ประทานอาหารอ่อน และยาบรรเทาอาการ

ในรายที่มีภาวะขาดสารน้ำค่อนข้างมาก อาเจียน ปวดท้อง และถ่ายเหลวตลอด ก็อาจ เกิดอันตรายจากการขาดน้ำทำให้เกิดภาวะช็อค ความดันโลหิตต่ำ และเสียชีวิตได้ จึง ควรพิจารณาให้เข้ารับการรักษาตัวใน ร.พ. ให้น้ำเกลือทางหลอดเลือด และติดตามดู อาการอย่างใกล้ชิด
อ่านต่อ… https://bit.ly/3ojuI7g
.
.
☎ สอบถามเพิ่มเติมโทร 0-2761-5999 ต่อ แผนกกุมารเวช
➤ แอดไลน์@ :  https://lin.ee/1540RcI
➤ Facebook Fanpage : http://facebook.com/synphaettpr


ราคา   2,000   บาท


เงื่อนไขการใช้บริการ
1.ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์
2.ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการโรงพยาบาล และค่าเวชภัณฑ์แล้ว
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE