แพคเกจวัคซีนสำหรับลูกน้อย-2 (อายุ 6 เดือน-1ปี 6เดือน)

ระยะเวลา : 1 เมษายน 2564 - 31 ธันวาคม 2564

แพคเกจวัคซีนสำหรับลูกน้อย  (อายุ 6 เดือน- 1 ปี 6 เดือน)
รายการวัคซีน
อายุ 6 เดือน : วัคซีนรวมป้องกัน 6 โรค (คอตีบ+บาดทะยัก+ไอกรน+โปลิโอ+ฮิบ+ตับอักเสบบี)  DTaP + IPV + HiB vaccine + Hep B vaccine (Infanrix-Hexa) 
อายุ 9 เดือน – 1 ปี : วัคซีนหัด+หัดเยอรมันและคางทูม (MMR)  Measles + Mumps + Rubella vaccine (MMR) (Priorix) 
อายุ 9 เดือน – 1 ปี : วัคซีนไข้สมองอักเสบ เจอี (JE)  Japanese encephalitis vaccine (JE) (CD.Jevax)
อายุ 1 ปี 6 เดือน : วัคซีน คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิป (5โรค)
.

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-761-5999 #แผนกกุมารเวช
Facebook : https://www.facebook.com/synphaettpr/
Line Official : http://bit.ly/2Ysp0He
Youtube : https://bit.ly/3pA9jqj

.
#โรงพยาบาลสินแพทย์เทพารักษ์
#เบื้องหลังทุกการรักษาคือความใส่ใจ
#ให้สินแพทย์เป็นเพื่อนคุณ

 


ราคา   5,600   บาท


เงื่อนไขการใช้บริการ
1.ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์
2.ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการโรงพยาบาล และค่าเวชภัณฑ์แล้ว

 
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE