แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคปอดบวมชนิดรุนแรง 13 สายพันธุ์ (PCV13)

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคปอดบวมชนิดรุนแรง 13 สายพันธุ์ (PCV13)
โรคนิวโมคอคคัส…
เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบ และทำให้เกิดการติดเชื้อที่ตำแหน่งอื่น ๆ ได้อีก ได้แก่ หูชั้นกลางอักเสบ ไซนัสอักเสบ และการติดเชื้อแบบรุกราน หรือไอพีดี (IPD, Invasive Pneumococcal Disease) ซึ่งหมายถึงภาวะที่เชื้อสามารถรุกรานผ่านเนื้อเยื่อชั้นต่าง ๆ เข้าไปในกระแสเลือด หรืออวัยวะที่ปราศจากการปนเปื้อนใด ๆ จากภายนอกร่างกาย และทำให้เกิดการติดเชื้อขึ้น เช่นการเกิดเยื่อหุ้ม สมองอักเสบ และการติดเชื้อในกระแสเลือด ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อลักษณะนี้จำเป็นต้องได้รับการรักษาในโรง พยาบาล และหากมีอาการรุนแรงมากอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเกิดขึ้นในเด็กเล็ก หรือผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว

.

กลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อนี้สูงและมีโอกาสติดเชื้อรุนแรง หรือ ติดเชื้อแบบรุกราน ได้แก่ เด็กเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี เด็กเล็กในสถานรับเลี้ยงเด็ก ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปี และผู้ ที่มีโรคประจำตัวได้แก่ โรคหัวใจ โรคปอด โรคตับแข็งเรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง โรคเบาหวาน โรคติดเชื้อเอชไอวี ผู้ ป่วยที่ได้รับการตัดม้าม ภาวะน้ำในช่องไขสันหลังรั่วซึม (cerebrospinal leakage) ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดหูชั้นใน (cochlear implant) และผู้ที่สูบบุหรี่ #อ่านต่อ >> https://bit.ly/394Kzl4


ราคา   3,200   บาท


เงื่อนไขการใช้บริการ
1. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์
2.ราคาดังกล่าวรวมค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

 

 
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดเท่านั้น

SHARE
Recommened Program & Packages