วัคซีนป้องกัน โรคมือ เท้า ปาก 2 เข็ม

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

โรค มือเท้าปาก จากเชื้อ อีวี 71

เป็นโรคที่พบบ่อยในเด็กเล็กโดยเฉพาะช่วงฤดูฝน☔️มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสกลุ่มเอ็นเทอโร และแค็กซอกกี้ ทำให้มีอาการเป็นไข้ เป็นแผลในปาก มีตุ่มน้ำใสตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า และลำตัว

💉การฉีดวัคซีนสามารถกระตุ้นการสร้างภูมิต้านทานต่อเชื้อเอ็นโทไวรัส 71 หรือ EV 71  ที่เป็นเชื้อสาเหตุของการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงโดยเฉพาะ’สมองอักเสบ’หรือ’กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ’ ในบางรายรุนแรงจนเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้

 

  • ฉีดได้ในเด็กอายุ 6 เดือนถึง 5 ปี
  • ฉีด 2 เข็มห่างกัน 1 เดือน

 

อย่างไรก็ตามโรคมือ เท้า ปาก ยังสามารถเกิดจากเชื้อไวรัสอื่น ๆ ได้อีก เพื่อเป็นการป้องกันผู้ปกครองควรสอนเด็ก ๆ ให้หมั่นล้างมือ ไม่เอามือเข้าปากหรือจมูก 👃🏻และควรทำความสะอาดของเล่นอยู่สม่ำเสมอ เมื่อพบเด็กป่วยควรแยกตัวเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ ด้วยความห่วงใยจากโรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์  🏥

 

 


ราคา   7,100   บาท


เงื่อนไขการใช้บริการ
1 ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์ เวชภัณฑ์ และค่าบริการโรงพยาบาล
2 ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีตรวจพบความผิดปกติ
3 เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดเท่านั้น

SHARE
Recommened Program & Packages