พญ.เสาวลักษณ์ พันธุ์พงศ์ศิริ
ศูนย์ทรวงอก โรคระบบทางเดินหายใจ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรกรรมทรวงอก (โรคระบบหายใจ)
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
17.00-20.00
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
*หมายเหตุ : เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม