พญ.อาภากร ซึงถาวร
ศูนย์อายุรกรรมโรคระบบประสาทและสมอง
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรกรรมโรคระบบประสาท
การศึกษา :
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยม อันดับ 1)
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08.00-17.00
อังคาร
08.00-17.00
พุธ
08.00-17.00
พฤหัสบดี
08.00-13.00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-21.00
*หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม