พญ.อัญญมาศ นันทไตรเดช
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรกรรมระบบทางเดินอาหาร
การศึกษา :
  • คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อายุรศาสตร์ รพ.วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร รพ.วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
07.00-14.00
พุธ
07.00-21.00
พฤหัสบดี
07.00-16.00
ศุกร์
07.00-16.00
เสาร์
07.00-14.00
อาทิตย์
*หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม