พญ.อภิญญา พราหมณี
ศูนย์กุมารเวชโรคหัวใจ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารแพทย์โรคหัวใจ
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
สัปดาห์ที่ 2,4 : 14.00-20.00
อาทิตย์
แพทย์ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2 และ สัปดาห์ที่ 4 , *หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม