พญ.สุธีรา คุณาสันติวรกุล
แผนกจักษุ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • จักษุวิทยา
  • อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
08.00 - 16.00 น.
เสาร์
อาทิตย์
*หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม