พญ.สุทธนารัตน์ อภิวันทนา
ศูนย์สูตินรีเวช (มารดาและทารกในครรภ์)
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สูตินรีเวช (มารดาและทารกในครรภ์)
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
(สัปดาห์ที่ 2,4) : 09.00-12.00
อาทิตย์
*หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม