พญ.สิตา สินธวิชัย
แผนกุมารเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์
การศึกษา :
  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • กุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08.00-21.00
อังคาร
08.00-16.00
พุธ
08.00-16.00
พฤหัสบดี
ศุกร์
07.00-12.00
เสาร์
(สัปดาห์ที่ 1,3,5) 08.00-20.00
อาทิตย์
(สัปดาห์ที่ 1,3,5) 09.00-13.00
*หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม