พญ.ชญาภา ฐานะกิ่งสุวรรณ
แผนกุมารเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์
การศึกษา :
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • กุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
10.00-20.00
อังคาร
10.00-21.00
พุธ
พฤหัสบดี
10.00-21.00
ศุกร์
10.00-21.00
เสาร์
10.00-21.00
อาทิตย์
10.00-17.00
*หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม