พญ.ศุภธิดา ตันศิริ
แผนกุมารเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์
การศึกษา :
  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอับดับ 2)
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08.00-20.00
อังคาร
07.00-17.00
พุธ
08.00-20.00
พฤหัสบดี
08.00-16.00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-20.00
*หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม