พญ.ศศินันท์ ฉัตรฐากูร
ศูนย์โรคผิวหนัง
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ตจวิทยาแพทย์
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
09.00-17.00
ศุกร์
09.00-17.00
เสาร์
09.00-17.00
อาทิตย์
*หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม