พญ.ศรัญญา ฉัตรพงศ์ธาดา
แผนกสูตินรีเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สูตินรีเวช
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
สัปดาห์ที่ 1,3,5 : 15.00-21.00
*หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม