พญ.รัศชรียา สันติเสวี
ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์ทรวงอก
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
16.00 - 20.00
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง