พญ.พนิดา วงศ์แสนสุข
แผนก X-RAY
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • รังสีวิทยาวินิจฉัย
  • รังสีวิทยาวินิจฉัยชั้นสูง
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
  • สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย อนุสาขา ภาพวินิจฉัยชั้นสูง
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 4 : 08.00-14.00 น.
*หมายเหตุ : เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม