พญ.ปวีณ์สุดา เดชะรินทร์
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Doctor of Medicine (Second-Class Honors), Faculty of Medicine, Mahidol University
  • วุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Diploma, Thai Board of Rehabilitation Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
  • Certificate of Update in Hospital Medicine Harvard Medical School, USA
  • Neurorehabilitation, Mount Sinai Hospital, New York, USA
  • Certificate of 15th Annual Advances in Diagnosis and Treatment of the Rheumatic Disease, Johns Hopkins University School of Medicine, USA
  • Certified Brain Injury Specialist (CBIS), Brain Injury Association of America
  • Certificate of Intensive course in Geriatrics, Medicine and Pharmacy, David Geffen School of Medicine UCLA, USA
  • Certificate of EMG-NCV-NMUS Training Course, Mayo Clinic, EMG Laboratory, USA (In-classroom training at Ramathibodi Hospital
  • Certificate of Executive Integrated Medical Management Program (EMMP), Chulabhorn International College of Medicine, Thammasat University
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
(สัปดาห์ที่ 2,4) 13.00-15.00
เสาร์
อาทิตย์
*หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม