พญ.ปราชิญา ปริปุณณะ
ศูนย์โรคผิวหนัง
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ตจวิทยา
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
17.00 - 20.00 น.
อังคาร
พุธ
17.00 - 20.00 น.
พฤหัสบดี
ศุกร์
17.00 - 20.00 น.
เสาร์
อาทิตย์