พญ.นุจจรินทร์ กำจรจิระพันธ์
ศูนย์อายุรกรรมโรคไต
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรกรรมโรคไต
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อายุรศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
16.00 - 21.00
อาทิตย์
*หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม