พญ.ธนิษฐา ศิริธัญญาลักษณ์
แผนกสูตินรีเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สูตินรีเวช
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
15.00 - 21.00
*หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม