พญ.ฐิติมา วรวุฒางกูร
แผนกสูตินรีเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สูตินรีเวช
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
09.00-16.00
อังคาร
09.00-16.00
พุธ
09.00-16.00
พฤหัสบดี
12.00-21.00
ศุกร์
09.00-15.00
เสาร์
09.00-15.00
อาทิตย์
*หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
บทความที่เกี่ยวข้อง