พญ.ชนกวนันท์ บูรณะ
ศูนย์โรคหัวใจ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรกรรมโรคหัวใจ
การศึกษา :
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อายุรศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08.00-21.00
อังคาร
08.00-21.00
พุธ
08.00-19.00
พฤหัสบดี
08.00-21.00
ศุกร์
08.00-21.00
เสาร์
อาทิตย์
08.00-19.00
*หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม