พญ.ชญานิศ ไตรโสรัส
ศูนย์กุมารเวชโรคระบบประสาทและสมอง
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
08.00-17.00
พุธ
08.00-16.00
พฤหัสบดี
12.00-21.00
ศุกร์
12.00-21.00
เสาร์
08.00-17.00
อาทิตย์
*หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม