พญ.จิรารัตน์ เอี่ยมเจริญยิ่ง
ศูนย์อายุรกรรมโรคไต
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรกรรมโรคไต
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
  • สาขาอายุรศาสตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
08.00 - 16.00
อาทิตย์
*หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม