พญ.ขวัญหทัย หงษ์พนัส
แผนก หู คอ จมูก
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08.00 - 17.00
อังคาร
08.00 - 17.00
พุธ
08.00 - 17.00
พฤหัสบดี
08.00 - 17.00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00 - 17.00
*หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
บทความที่เกี่ยวข้อง