พญ.ขนิษฐา กล่ำกลาย
แผนกุมารเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
07.00-17.00
อังคาร
07.00-17.00
พุธ
07.00-17.00
พฤหัสบดี
07.00-17.00
ศุกร์
07.00-17.00
เสาร์
07.00-17.00
อาทิตย์
07.00-17.00
*หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม