พญ.กัลยรัตน์ โอภาสวานิช
แผนกสูตินรีเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สูตินรีเวช
  • อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
17.00-21.00
เสาร์
อาทิตย์