นพ.ไชยพัฒน์ สัตยธรรม
แผนกฉุกเฉิน
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
การศึกษา :
  • Doctor of Medicine, Zhengzhou University, China
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
06.00-18.00
อังคาร
พุธ
06.00- 18.00 (สัปดาห์1,3,5)
พฤหัสบดี
ศุกร์
06.00-18.00
เสาร์
อาทิตย์
06.00-18.00
*หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม