นพ.เสถียร ตรีทิพย์วาณิชย์
ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
การศึกษา :
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
08.00 - 17.00
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
08.00 - 21.00
เสาร์
08.00 - 21.00
อาทิตย์
*หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
บทความที่เกี่ยวข้อง