นพ.อินทณัฐ ผู้สันติ
แผนกจิตเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรกรรมจิตเวช
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
สัปดาห์ที่ 2,4 : 09.00-12.00
*หมายเหตุ : เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม