นพ.อรรถสิทธิ์ กิจมานะวัฒน์
แผนกสูตินรีเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สูตินรีเวช
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
17.00-21.00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
*หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม