นพ.อนุตร ขุมมงคล
ศูนย์โรคระบบประสาทและสมอง
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรกรรมโรคระบบประสาทและสมอง
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สาขาประสาทวิทยา
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
18.00-21.00
เสาร์
07.00-14.00
อาทิตย์
*หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม