นพ.หริรักษ์ ยอดยิ่ง
ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยกรรมทั่วไป
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • สาขาศัลยกรรม ศิริราชพยาบาล
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08.00 - 17.00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00 - 17.00
*หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
บทความที่เกี่ยวข้อง