นพ.สุวิกรม ฉัตรธรรมนาท
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรกรรมระบบทางเดินอาหาร
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17.00 -21.00
*หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม