นพ.สมศักดิ์ ศิริดลธนเกษม
ศูนย์โรคผิวหนัง
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ตจวิทยาแพทย์ (Skin)
การศึกษา :
  • คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
  • ตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
09.30-17.00
อังคาร
09.30-17.00
พุธ
09.30-17.00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
*หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม