นพ.นรวิชญ์ รุจิสัมพันธ์
ศูนย์โรคหัวใจ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรกรรมโรคหัวใจ
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
08.00-21.00
อาทิตย์
*หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม