นพ.ภาณุพงศ์ สังฆมาศ
แผนกฉุกเฉิน
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
*หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม