นพ.พีรวัฒน์ ลีประดิษฐวรรณ
ศูนย์กุมารเวชโรคหัวใจ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชโรคหัวใจ
  • กุมารเวชศาสตร์
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
14.00-18.00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
10.00-17.00
*หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม