นพ.ปโยธร เดชะรินทร์
ศูนย์ศัลยกรรมระบบประสาท
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยกรรมระบบประสาท
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
08.00-12.00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
*หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม