นพ.ปัณณวัชร์ ปัทมวงศ์จริยา
ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยกรรมตกแต่ง
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
08.00-12.00
อาทิตย์
*หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม