นพ.ปฏิพล มีวิทยาภรณ์
แผนก X-RAY
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • รังสีวิทยาวินิจฉัย
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00 - 20.00
*หมายเหตุ : เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม