นพ.บุริน เลาหะวัฒนะ
ศูนย์อายุรกรรมโรคไต
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรกรรมโรคไต
การศึกษา :
  • คณะแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
  • อายุรศาสตร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า
  • อายุรศาสตร์โรคไต รพ.พระมงกุฎเกล้า
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
07.00-21.00
อังคาร
07.00-16.00
พุธ
07.00-16.00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-13.00
*หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม