นพ.บุญชู ศรีชัยเวทย์
ศูนย์โรคหัวใจ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
  • อายุรศาสตร์หัวใจ อนุสาขาปฏิษัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณทิต มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
12.00 - 21.00
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง