นพ.ธนภูมิ สิกขารักษ์สกุล
ศูนย์โรคหัวใจ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
12.00 - 21.00
อังคาร
08.00 - 17.00
พุธ
08.00 - 17.00
พฤหัสบดี
ศุกร์
08.00 - 17.00
เสาร์
08.00 - 17.00
อาทิตย์
08.00 - 21.00
*หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม