นพ.ทศพล แซ่เฮ้ง
แผนก หู คอ จมูก
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
15.00 - 21.00
อังคาร
15.00 - 21.00
พุธ
15.00 - 21.00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
08.00 - 14.00
อาทิตย์
*หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม