นพ.ชยพล ตรีขจรศักดิ์
ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
สัปดาห์ที่ 1,2,3,5 : 17.00-21.00 น.
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
14.00-21.00 น.
อาทิตย์
*หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม