นพ.กำพล เติมอัครถาวร
ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยกรรมทั่วไป
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
17.00-20.00, 20.00-07.00 (เวรใน)
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
*หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม