ทพ.อาสาฬห์ ยงยุทธ
แผนกทันตกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรม
  • ทันตแพทย์โรคเหงือก
การศึกษา :
  • ทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปริทันตศาสตร์
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
จันทร์สัปดาห์ที่ 2 : 09.00-17.00 และสัปดาห์ที่ 3,4,5 : 09.00-19.00
อังคาร
09.00-19.00
พุธ
พฤหัสบดี
09.00-17.00
ศุกร์
เสาร์
09.00-19.00
อาทิตย์
*หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
บทความที่เกี่ยวข้อง